Skip to main content

Test Osebnosti

Za simpozij, ki ga je moja mami organizirala 31.1., sem ji obljubila, da bom naredila nekaj na temo osebnosti. Ker sem zbolela, in nisem mogla priti osebno, sem pripravila test z kratkimi opisi. Verzija, ki sem jo dala njej je bila krajša, ker je morala skupaj z logo-ti priti na dve strani. Tukaj je verzija, ki je hitra spojitev zadnje in ene vmesne verzije, ki je bila daljša.

Test Osebnosti

Vprašalnik meri pet osebnostnih lastnosti: ekstrovertnost, čustveno stabilnost, vestnost, prijetnost in odprtost, ki v znanosti psihologije osebnosti veljajo za trenutno najbolj natančen model osebnosti (poleg inteligence).

Spodaj so navedene trditve, ki opisujejo človekovo vedenje. Prosimo, da uporabite navedeno ocenjevalno lestvico in ocenite, kako natančno vas posamezna trditev opisuje. Opišite se, kakršni ste v resnici, in ne, kakršni bi si želeli biti. Spodaj so napisane osebnostne lastnosti. Ob črtah so v oklepaju napisane številke vprašanj. Številko, ki ste obkrožili pri tistem vprašanju napišite dol na črto, in jih seštejte. To vam bo dalo vaš nivo vsake od petih osebnostnih lastnosti.

Na drugi strani boste našli kratke opise teh lastnosti in kaj pomeni, če imate nizek ali visok nivo neke osebnostne lastnosti.

VPRAŠANJE Ne drži Delno ne drži Ne vem Delno drži Drži
01 Opravke opravim takoj 1 2 3 4 5
02 Večino časa sem sproščen/a 5 4 3 2 1
03 Ne zanimajo me problemi drugih 5 4 3 2 1
04 Imam živo domišljijo 1 2 3 4 5
05 Sem gonilna sila zabav. 1 2 3 4 5
06 Ne govorim veliko. 5 4 3 2 1
07 Čutim čustva drugih 1 2 3 4 5
08 Abstraktne ideje me ne zanimajo 5 4 3 2 1
09 Pogosto pozabim pospraviti stvari kamor spadajo 5 4 3 2 1
10 Pogosto mi niha razpoloženje 1 2 3 4 5
11 Na zabavah se pogovarjam z veliko ljudmi 1 2 3 4 5
12 Rad/a imam red. 1 2 3 4 5
13 Redko sem potrt/a 5 4 3 2 1
14 Težave imam pri razumevanju abstraktnih idej 5 4 3 2 1
15 Sočustvujem z drugimi 1 2 3 4 5
16 Ljudje me ne zanimajo 5 4 3 2 1
17 Pogosto sem slabe volje 1 2 3 4 5
18 Nimam razvite domišljije 5 4 3 2 1
19 Povzročam zmešnjavo. 5 4 3 2 1
20 Ostajam v ozadju 5 4 3 2 1

Ekstrovertnost: _ = (5) + _(6) + (11) + (20)

Če je vaš skupni rezultat manjši kot 10, potem imate majhen nivo ekstrovertnost. Rezultat med 10 in 14 pomeni, da ste povprečni pri ekstrovertnosti. Rezultat nad 14 pove, da imate visok nivo ekstrovertnosti.

Čustvena Stabilnost: _ = (2) + _ (10) + (13) + (17)

Če je vaš skupni rezultat manjši od 12, potem imate majhen nivo čustvene stabilnosti. Rezultat med 12 in 16 pomeni, da ste povprečni v čustveni stabilnosti. Rezultat nad 16 pomeni, da imate visoko čustveno stabilnost.

Vestnost: _ = (1) + _ (9) + (12) + (19)

Če je vaš skupni rezultat pod 14, potem imate majhen nivo vestnosti. Če je vaš rezultat med 14 in 16, potem ste povprečni v vestnosti. Rezultat nad 16 pomeni, da imate visok nivo vestnosti.

Prijetnost: _ = (3) + _ (7) + (15) + (16)

Če je vaš skupni rezultat pod 14, potem imate majhen nivo prijetnosti. Če je vaš rezultat med 14 in 17, potem ste povprečni v prijetnosti. Rezultat nad 17 pomeni, da imate visok nivo prijetnosti.

Odprtost: _ = (4) + _ (8) + (14) + (18)

Če je vaš skupni rezultat pod 14, potem imate majhen nivo odprtosti. Če je vaš rezultat med 14 in 17, potem ste povprečni v lastnosti odprtost. Če je vaš rezultat nad 17, potem imate visok nivo odprtosti.

Ekstrovertnosti

Nivo ekstrovertnosti pomeni, kako občutljiva je oseba na možnost nagrade. To se pokaže na različne načine. Ljudje, ki imajo večji nivo ekstrovertnosti občutijo več pozitivnih občutkov. Zaradi tega postanejo navdušeni nad več stvarmi in običajno tudi poskusijo več stvari, naj bodo to prijatelji, hrana, potovanja, partnerji, služba in podobno. Lažje jih je tudi motivirati z običajnimi nagradami: javne pohvale, napredovanja in denar. Po drugi strani, ljudje z nižjo stopnjo ekstrovertnosti tega navdušenja na občutijo tako močno in zato nimajo želje po stalnem delovanju in novostih, kar jih naredi bolj zanesljive. To so ljudje, ki ne bodo iskali stalno novih priložnosti samo za to, da bi doživeli nekaj novega.

Kar to pomeni za razliko na delovnem mestu je, da večji kot je nivo ekstrovertnosti pri osebi, bolj si bo le ta želela napredovati in bolj jo bo možno motivirati z običajnimi projemi, kot so prepoznavanje, pohvala, napredovanja in denar. Vendar pa so te osebe tiste, ki bodo prej šle na boljšo priložnost, če je jim le ta pojavi. Ljudje z nižjim nivojem ekstrovertnosti imajo manj od nagrad, ker jim le te ne prinašajo toliko pozitivnih občutkov. Je pa res, da to tudi pomeni, da ne iščejo novih priložnosti le za to, da bi imeli nove priložnosti, kar pomeni, da jih je lažje obdržati.

Pri osebnih odnosih bo prišlo največ trenja pri dejavnostih. Ljudje z nizko stopnjo ekstrovertnosti velikokrat pokažejo manj ali pa nič navdušenja nad novimi dejavnostmi ali načrtom. Zaradi tega lahko pride to vtisa, da ne podpirajo tega. Ljudje z visoko stopnjo ekstrovertnosti pa pokažejo navdušenje naj preveč stvarmi, tudi takimi, ki so nepotrebne in zaradi tega lahko pride do vtisa, da se ne znajo posvetiti eni stvari.

Čustvena Stabilnost

Nivo čustvene stabilnosti pomeni, kako občutljiva je oseba na nevarnosti. Kar pomeni, da ljudje ki so manj čustveno stabilni, so bolj občutljivi na možnost nevarnosti in bodo zaradi tega občutili več negativnih občutkov. Ljudje, ki imajo višji nivo čustvene stabilnosti ne opazijo toliko nevarnosti v okolju, zaradi česar so pripravljeni poskusiti več stvari in imajo manj negativnih občutkov o sebi, kar pomeni, da imajo višjo samo-podobo. Ljudje z nižjo stopnjo čustvene stabilnosti opazijo več nevarnosti, kar pomeni da jih več skrbi in imajo običajno manjšo samo-podobo. Vendar pa so zaradi tega boljši analitiki in bolj realno vidijo različne situacije. Velikokrat tudi bolj delajo na sebi in se bolj trudijo za osebno rast, saj želijo izboljšati svoje osebno stanje, ki se jim običajno zdi slabo. Ljudje z večjo čustveno stabilnostjo imajo manjšo potrebo po izboljševanju sebe, saj so bolj zadovoljni sami s seboj.

Pri osebnih odnosih se to najbolj vidi pri vidiku varnosti. Ljudje z visokim nivojem čustvene stabilnosti ne potrebujejo toliko varnosti kot ljudje z manjšim nivojem čustvene stabinosti.

Vestnost

Nivo vestnosti pomeni, koliko lahko oseba nadzoruje in ustavlja svoje impulze, želje in tako naprej. Ljudje, ki imajo večji nivo vestnosti, imajo boljši sistem nadzora. Zaradi tega so veliko boljši pri postavljanju in sledenju načrtov ter so pri izvajanju načrtov tudi bolj produktivni. So tudi ljudje, ki se lahko zelo osredotočijo na eno stvar. Velikokrat poskrbijo, da so tudi podrobnosti pravilno narejeni in lahko s tem prihranijo marsikdaj kakšno neprijetnost. Ljudje, ki imajo manjši nivo vestnosti so bolj impulzivni. Vendar pa so tudi bolj spontani in se veliko bolje prilagajajo na spreminjajoče so pogoje. So veliko boljši improvizatorji. Ljudje z nižjo stopnjo vestnosti so tudi tisti, ki znajo bolje preceniti, katere stvari se morajo narediti in najdejo poti, po katerih je stvari lažje narediti.

Pri osebnih odnosih se to pokaže pri urejenosti in pri spontanosti. Osebe z višjim nivojem vestnosti bodo motili nepospravljeni prostori in stvari, ki še niso narejene. Po drugi strani, osebe z manjšim nivojem vestnosti ne dobo razumele, zakaj se ne samo sprosti in se gre delati kaj zabavnega.

Prijetnost

Nivo prijetnosti pomeni, koliko se ljudje ozirajo na druge ljudi v primerjavi s seboj. Večji kot je nivo prijetnosti, bolj se ljudje ozirajo na ostale in ne nase. Nižji nivo pomeni obratno, da se ljudje bolj ozirajo nase, kot na druge ljudi. To pomeni, da so ljudje, ki imajo visoki nivo prijetnosti so bolj prijetni, in je lažje z njimi držati dober odnos. Redko se razjezijo in hitro odpustijo. So ljudje, ki so bodo potrudili, da bodo dobro delovali z ostalimi ljudmi. Ljudje z nizkim nivojem prijetnosti so bolj direktni in tekmovalni. Za razliko od ljudi z visokim nivojem prijetnosti, je veliko večja možnost, da bodo direktno povedali, kaj si mislijo. Je tudi povezava, da te ljudi običajno bolj zanimajo stvari kot ljudje. Ljudi z nižjim nivojem prijetnosti je tudi težje izrabiti.

V osebnih odnosih to pomeni, da ljudje z višjim nivojem prijetnost se lažje užalijo in je potrebno veliko bolj paziti pri temu, kaj se jim reče. Pri ljudje z nižjim nivojem prijetnosti pa je potrebno bolj jasno povedati, kakšne so želje, saj jih je lahko ujeziti z tem, da se osebe ne znajo zjasniti kaj si želijo.

Odprtost

Nivo odprtosti pomeni, kakšna je širina mentalnih asociacij, ki jih oseba lahko naredi. Osebe z visokim nivojem odprtosti imajo tako boljšo lateralno razmišljanje in lahko pridejo do več idej, in običajno so to velikokrat ideje, ki prej še niso bile izražene. Te ljudje so običajno tudi večji umetniki, imajo bolj kreativno in zanimivo jezikovno izražanje in so sposobni povezati stvari, ki jih ljudje z nižjim nivojem odprtosti niso. Vendar pa imajo lahko zaradi tega preveč stvari, ki jim prihajajo v pozornost. Za razliko od njih, ljudje z nizkim nivojem odprtosti so bolj stabilni in jih zanimajo bolj konkretne zadeve. So pa ljudje z nižjo stopnjo odprtosti veliko boljši pri reševanju tudi zelo težkih vsakodnevnih problemov. Velikokrat so ljudje z nižjo stopnjo tudi večji konformisti in s tem ne silijo ven z nenavadnimi idejami in mnenji.

My Quick Drawings 2019-02-08

So, today I decided to try and do something, that I clearly did not think I was capable of. But all for the big goals and so on. So I decided I will try drawing a human. I took the scene from Flash season 2 episode 17, where Barry is unconscious in the time vault, with Eobard looking over him. Well, on the end Eobard did not end in my picture.

As you can see from the picture, the wheel chair is relatively well made, but Barry is unrecognizable. Any male could be there. There is nothing to show, that I Barry. His face is the most weird. This is definitely something I need to work on.

drawing of Barry in the time vault

So, once I figured out, that the faces are my big weakness, I took the drawing book that I got for really cheap in the closest store here. One of the is in the portraits. So I draw the first picture, that was there. Down below is the result.

drawing of a empty face

This was boring, so I was thinking, what could I do next. I realized, that the only art form, that I enjoyed in the long-term basis were mangas. So I took some times and downloaded a couple of pictures of the anime characters that I liked on the computer. This will be my exercise folder.

But then I remembered, that in the Shugo Chara, the charas were human-like, but they were simple. So I ended up downloading also the pictures of all the charas, that were named as characters in the Shugo Chara wikipedia page.

The first one that I drew was Diaya. Below is the result.

drawing of Diaya from Shugo Chara

The I also drew Miki, from the same series.

drawing of Miki from Shugo Chara

Assumptions about Reality

There was an interesting fact, that I remember hearing or reading somewhere. How the world works in a weird way. Because it is the physicists, that have the least assumptions against the reality, and the psychologists have the most assumptions about reality.

There have been some discussion of this problem before. The similar idea is also touched in this Feynman movie Mathematicians versus Physicists.

I just find this fact interesting, and I remember it, so I wanted to share it.

My Drawing Lessons 2019-02-07

This time, the practice was supposed to be in not thinking in lines. And the textures of different objects. And we looked over the pictures of Cezanne (I think?) and talked about what part do we take in the pictures and how some things don't have to be whole in the picture and how things don't have to be central. I might have missed some.

There were a couple of comments on this picture.

The first one was about the picture frame in the upper right corner. On the beginning it was smaller, but apparently the bigger ones are less noticeable. For some reason. Apparently then they don't look like just an add-on.

The second one was the surface. For example, the apple is smooth, but the mandarin is already more coarse. So I should take this into account when making lines and when deciding how to shadow them.

The third was about shadowing. Each group should have three tones. But these tones should be different for fruit and for table cloth. So three tones of light gray would be used for fruit and three tones of dark gray would be used for table cloth. And there should be no overlap.

drawing of fruit

I do like to see, that I finally managed to upload all the pictures from my drawing lessons here. The dates posted actually reflect the days, the lessons took place, not when I actually put them online. At least now everything us up.

My Quick Drawings 2019-02-07

Yesterday, as I was waiting for my former classmate, I started drawing the buildings, that were close by. Today, I finished the picture, some from memory and some from just some of the things that I added. For example, the hills and the mountains (the mountains are on the opposite side, actually).

the drawing of fantasy Bežigrad

After I finished the upper drawing, I looked around. I wanted to procrastinate on my work (not work, more like preparing for my Python Meetup speech or organizing the last of my notes), so drawing seems like a more productive way of doing it. I saw the plant in the corner, so I tried to draw it.

the drawing of a plant

I don't think that the corner was well done in my previous picture. So I drew a fireplace as well, since it is placed in the similar corner (on the other side of the room).

the drawing of a fireplace