Zakon o delovnih razmerjih ne velja za poslovodstvo

Ljudje, ki so del poslovodstva imajo namesto pogodbe o zaposlitvi tako imenovano individualno pogodbo. Za osebe, ki imajo individualno pogodbo, zakon o zaposlitvi in kolektivne pogodbe ne veljajo.

Namesto tega, da nimamo teh zaščit, imajo te ljudje običajno večjo plačo in večjo odpravnino (od 6 mesečnih plač naprej). Ta odpravnina je vedno večja kot tista, ki bi jih pripadala po zakonu. V zameno za to, jih lastniki lahko kadarkoli odpustijo, brez da navedejo razlog.

Glavni razlog, zakaj tega nimajo vsi delavci je, ker sindikalisti ne dovolijo.