Blog of Sara Jakša

言語には単語は必要だ / Words are an important part of languages / Pri jezikih so pomembne besede

言語には単語は必要だ

言語を学んだなら、単語は偉いな物だ。単語が知らないなら、何も理解できない、何も話さない、何も書けない、何も聞いてない、何も読んでない。言語は単語で作られた物だ。

まるでパズルの一部だ。その一部は一つ足りないだけで、問題ない。どんな絵でも何が映ったは見て出来る。でも一部の中でたくさんがいなかったなら、どんな絵はもう知らない。

言語は同じように。単語が一つ二つ知らないなら、まだ意味は理解できる。でも単語は半分知らないなら、何も理解できない。

だから単語は言語を学んだ時で大切な事だ。

Words are an important part of languages

When learning languages, the words are important part of it. If the words are unknowns, nothing can be understood, nothing said, nothing written, nothing heard and nothing read. After all, language is the use of words.

They are like the pieces of the puzzle. If one piece is missing, it is not a problem. No matter what kind of picture, it can still be seen. But when there are a lot of pieces missing, it is hard to know, what is draw on it.

The languages are the same. If there is one or two words that are unknown, the meaning can still be understood. But when half of the words are unknown, then the message can not longer be understood.

That is why the words are extremely important when learning languages.

Pri jezikih so pomembne besede

Ko se učimo tujih jezikov, so besede pomemben del tega. Če ne poznamo besed, potem ne razumemo ničesar, ne moremo ničesar povedati, ničesar napisati, ničesar poslušati in ničesar prebrati. Jezik je navsezadnje uporaba besed.

Besede so kot kosi sestavljanke. Če manjka en kos sestavljanke, to še ni problem. Klub manjkajočemu kosu je še vedno mogoče videti, kakšna slika je gor. Ampak če je takih manjkajočih kosov veliko, potem se slike ne prepozna več.

Jezik deluje na podoben način. Če je par besed, ki jih ne vemo, potem lahko še vedno razumemo sporočilo. Ampak če ne razumemo polovice besed, potem tudi ne moremo razumeti sporočila.

Zato se besede pomemben del pri učenju tujih jezikov.