Slovenske Besede za Jungove Funkcije

En od problemov, ki ga sama zadnje čase velikokrat opažam je, da nimam slovenskega besedišča za strokovne besede, ki jih želim uporabiti. Rahlo je verjetno krivo, da je večinoma literatura napisana v angleščini. Na univerzah pa sem v zadnjih dveh letih tudi večinoma izbirala angleške predmete, ne slovenskih.

Glede na to, da so v naši državi nekateri kar preveč navdušeni nad našim jezikom, nekako razumem, zakaj imamo velikokrat zahteve, da je študij na voljo tudi v slovenščini. Eden od razlogov je tudi to, da se ustvari nek skupni jezik za strokovne besede.

No, za nas ostale, pa nam ostane ali branje v knjigah, ali pa pogovarjanje z ljudmi, ki imajo znanje tega skupnega besedišča. Tako da tokrat, bolj za moj zaznamek kot ne, so tukaj zbrani prevodi, ki sem jih prevzela po knjigi Psihološki Modeli in Teorije Osebnosti.

Slovensko ime Angleško ime
Čutenje Sensing
Čustvovanje / Vrednotenje Feeling
Mišljenje Thinking
Intuicija Intuition

Torej, zdaj ko govorim z osebami, ki niso tako seznanjene z angleško literaturo s tega področja (ali pa ne znajo tako dobro angleščine, ampak teh je zelo, zelo malo), imam zdaj besedišče, s katerim lahko to opišem. Čeprav bo zanimivo videti, ko bom uporabljala besede, kot so introvertirano vrednotenje. Ali pa mogoče bi bilo še bolje reči notranje vrednotenje. Pa zunanjo mišljenje. Glede na to, da sta introvertirano in ekstrovertirano izraza, ki jih večina ljudi pozna, bom pri teh dveh besedah verjetno stala pri tem, čeprav se mi zdi, da bi uporaba besed notranje in zunanje bila bolj opisna.

Za konec pa bi si rada zabeležila še dva citata iz te knjige, ker se mi zdi, da sta dober kratek opis funkcij:

Čutenje (senzacija in zaznave) predstavljajo najprvotnejšo funkcijo doživljanja, prvotno reagiranje posameznika na zunanji svet. Tej sledijo mišljenje kot tolmačenje čutnega, čustvovanje kot vrednotenje zaznavanja in končno intuicija kot  neposredno zavedanje oziroma doživljanje odnosov.

In še drugi citat:

S čutenjem zaznavamo to, kar je aktualno dano, mišljenje nam omogoča pomen danega, čustvovanje to dano ovrednoti; intuicija pa nam slednjič pokaže vse možne odnose izvornosti in smotrnosti, ki obstajajo med neposrednimi dejstvi.